W Naszej Placówce znajduje się pracownia radiologiczna, która umożliwia szybką diagnostykę. Posiadamy aparaty cyfrowe, które gwarantują większą ochronę pacjenta oraz zapewniają wysoki standard zdjęć. Wykonujemy zdjęcia w zakresie stomatologii, ortodoncji i laryngologii.

Wydajemy je w formie płyty CD bądź wydruku na kliszy. Czas oczekiwania na wynik wynosi około 10 minut. Podlegamy regularnie wszystkim kontrolom jakości i testom, których wymóg jest określony w ustawie Ministerstwa Zdrowia.