dr Bartłomiej Borowski, lekarz medycyny, lekarz stomatolog

Specjalista chirurgii szczękowo – twarzowej:

  • Absolwent Wydziału Lekarskiego Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w 2005 roku.
  • Absolwent Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w 2007 roku.
  • w latach 2009 – 2015 asystent Kliniki Chirurgii Czaszkowo–Szczękowo–Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
  • Tytuł specjalisty chirurgii szczękowo – twarzowej uzyskał w 2015 roku.
  • Wykorzystując umiejętności z zakresu posiadanej specjalizacji, przeprowadza zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. Zajmuje się chirurgią stomatologiczną, chirurgią periodontologiczną oraz implantologią.

Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z dziedziny chirurgii szczękowo – twarzowej, stomatologicznej, implantologii, sterowanej regeneracji kostnej, kursów w ramach działalności Polskiego Stowarzyszenia Implantologii, potwierdzonych dyplomami i certyfikatami. Jest autorem i współautorem publikacji z dziedziny chirurgii szczękowo-twarzowej.