W Naszej Placówce znajduje się pracownia radiologiczna, która umożliwia szybką diagnostykę. Posiadamy aparaty cyfrowe, które gwarantują większą ochronę pacjenta oraz zapewniają wysoką jakość zdjęć. Wykonujemy zdjęcia w zakresie stomatologii, ortodoncji i laryngologii.

Wydajemy je w formie płyty CD bądź wydruku na kliszy. Czas oczekiwania na wynik wynosi około 10 minut. Podlegamy regularnie wszystkim kontrolom jakości i testom, których wymóg jest określony w ustawie Ministerstwa Zdrowia.

W naszej Pracowni RTG wykonujemy:

1. Zdjęcia dwuwymiarowe 2D (zwykłe – klisza lub płyta CD)

 • punktowe zębów
 • pantomograficzne
 • cefalometryczne
 • stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu

2. CBCT*  czyli zdjęcia trójwymiarowe 3D (wyłącznie płyta CD)

 • zęba
 • szczęki
 • żuchwy
 • szczęki i żuchwy
 • zatok
 • uszu

*CBCT – czyli tomografia wiązki stożkowej. Jest szybszą i bezpieczniejszą odmianą konwencjonalnej tomografii  komputerowej. Pozwala zobrazować w formie trójwymiarowej dowolny obszar twarzoczaszki w trakcie tylko jednego obrotu źródła promieniowania, co skutkuje zmniejszeniem dawki promieniowania oraz znacznym skróceniu czasu badania.  Badanie ukazuje tkanki miękkie i struktury kostne w przekrojach: osiowym, czołowym oraz strzałkowym.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni RTG oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg /na zdrowie ludzi i na środowisko_ rok 2022

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA „DIAMENT” ul. Hierowskiego 41, 43-100 Tychy

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich.

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie pracowni RTG i stosowanie aparatu RTG.

1. Aparat punktowy RTG „CS 2200”; Decyzja zezwalająca nr: 314/2014 z dnia 06.06.2014r,

2. Aparat RTG pantomograficzny z cefalometrią „CS 9300 C” Thropy„; Decyzja zezwalająca nr: 404/2015 i 405/2015 z dnia 14.12.2015r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia.

Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dawek indywidualnych, pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników. W procesie uruchomienia aparatu RTG przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego .X wokół aparatów rtg, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi zabezpieczają osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności, w tym w budynkach mieszkalnych przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe. Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.