W Naszej Placówce znajduje się pracownia radiologiczna, która umożliwia szybką diagnostykę. Posiadamy aparaty cyfrowe, które gwarantują większą ochronę pacjenta oraz zapewniają wysoką jakość zdjęć. Wykonujemy zdjęcia w zakresie stomatologii, ortodoncji i laryngologii.

Wydajemy je w formie płyty CD bądź wydruku na kliszy. Czas oczekiwania na wynik wynosi około 10 minut. Podlegamy regularnie wszystkim kontrolom jakości i testom, których wymóg jest określony w ustawie Ministerstwa Zdrowia.

W naszej Pracowni RTG wykonujemy:

1. Zdjęcia dwuwymiarowe 2D (zwykłe – klisza lub płyta CD)

  • punktowe zębów
  • pantomograficzne
  • cefalometryczne
  • stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu

2. CBCT*  czyli zdjęcia trójwymiarowe 3D (wyłącznie płyta CD)

  • zęba
  • szczęki
  • żuchwy
  • szczęki i żuchwy
  • zatok
  • uszu

*CBCT – czyli tomografia wiązki stożkowej. Jest szybszą i bezpieczniejszą odmianą konwencjonalnej tomografii  komputerowej. Pozwala zobrazować w formie trójwymiarowej dowolny obszar twarzoczaszki w trakcie tylko jednego obrotu źródła promieniowania, co skutkuje zmniejszeniem dawki promieniowania oraz znacznym skróceniu czasu badania.  Badanie ukazuje tkanki miękkie i struktury kostne w przekrojach: osiowym, czołowym oraz strzałkowym.