Protetyka

Protetyka stomatologiczna to dział poświęcony odtwarzaniu warunków zgryzowych po utracie zębów.

Stałe

Korony, czyli uzupełnienia protetyczne umocowane w jamie ustnej na stałe, zastępują utracony ząb bądź poprawiają wygląd martwego lub zniszczonego. W pierwszym przypadku konieczne jest wykonanie tzw. mostu (korona zastępująca brak opiera się na zębach sąsiadujących – w tym przypadku należy wykonać 2, najczęściej 3 korony). Mocuje się je na oszlifowanym zębie/zębach. Wykonywane są z różnych materiałów, takich jak:

  • Porcelana – korona porcelanowa jest napalana na metal, jej strona zewnętrzna pokryta jest porcelaną.
  • Cyrkon – tlenek cyrkonu zwykle nazywa się białym zlotem. Cechuje go duża wytrzymałość i biozgodność ( nie wykazuje żadnych objawów alergicznych). Atutem koron cyrkonowych jest brak metalowej podbudowy oraz możliwość odtworzenia przezierności szkliwa oraz refleksów świetlnych co sprawia, że różnica między naturalnym zębem i koroną całkowicie się zatraca.
  • Kompozyt – materiał dużo słabszy i mniej estetyczny niż porcelana. Podbudowę koron kompozytowych również stanowi metal, na który nakłada się kompozyt – materiał wykorzystywany do wypełnień ubytków.

Mosty mogą być uzupełnieniem przy utracie 2, 3 zębów. Do jego umocowania należy oszlifować zęby skrajne, co zagwarantuje mu podparcie i mocne filary. Jego zaletą jest estetyka oraz zabezpieczenie przed migracją własnych zębów w miejsce braków.

Wkłady koronowo-korzeniowe stosuje się w przypadku, gdy pacjent utraci dużą część zęba i nie ma możliwości oszlifować go tak, aby osadzić na nim koronę bądź gdy pacjent złamał ząb w tak niefortunny sposób, iż został jedynie jego korzeń. W takim wypadku ząb leczy się kanałowo a do korzenia mocuje się wkład z metalu w celu jego wzmocnienia. Dzięki temu można odbudować ząb koroną bez potrzeby wykonywania mostu i szlifowania sąsiednich filarów.

Wkłady z włókna szklanego stosuje się w przypadku, gdy ząb jest osłabiony ale pozostała część jego ścianki umożliwia odbudowę plombą. Zabieg polega na wzmocnieniu zęba wkładem i odbudowie materiałem kompozytowym, odpowiednim oszlifowaniu i włączeniu do zgryzu.

Licówki to uzupełnienia mocowane na pojedynczego zęba. Stosuje się je w celu poprawienia jego kształtu lub zmiany zaburzonego koloru np. w wyniku leczenia endodontycznego. Licówka wygląda jak łuska, którą przykleja się do zęba od zewnątrz po uprzednim zeszlifowaniu jego wierzchniej warstwy. Potocznie można je nazwać bardzo delikatnym uzupełnieniem protetycznym. W Naszej placówce oferujemy pacjentom licówki porcelanowe bądź cyrkonowe.

Ruchome

Protezy to ruchome uzupełnienia protetyczne, które pacjent może samodzielnie wyjąć z jamy ustnej. Istnieje kilka rodzajów protez:

  • Proteza całkowita wykonywana jest w przypadku całkowitego braku uzębienia. Płytę, trzon protezy oraz umocowane do niej sztuczne zęby wykonuje się najczęściej z akrylu.
  • Proteza częściowa jest przeznaczona dla pacjenta, który posiada tylko kilka braków zębowych. Od protezy całkowitej różni ją to, że poza trzonem, płytą i sztucznymi zębami posiada również klamry, które utrzymują ją na zębach pacjenta. Można wyróżnić protezy częściowe akrylowe lub szkieletowe.
  • Mikroprotezy to protezy częściowe od 1 do 3 zębów.

Powyższe protezy zwykle wykonuje się po miesiącu od ostatniej ekstrakcji, co zapewnia proces właściwego gojenia. Protezy wykonywane wcześniej to protezy natychmiastowe.

Poznaj naszych specjalistów: dr Jolanta Kucia-Lampart, dr Maciej Wilk, dr Grzegorz Bienek

Zblokowane korony porcelanowe

Zblokowane korony porcelanowe (most protetyczny)

Zblokowane korony porcelanowe w odcinku tylnym

Zblokowane korony porcelanowe

Proteza szkieletowa na zasuwach i korony porcelanowe w odcinku przednim

Proteza szkieletowa na zasuwach i korony porcelanowe w odcinku przednim